Vyhledávání


Kontakt

Regionální kompostárna Slavičín
Provozovatel:
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Komenského 905
areál skládky SKO Radašovy
763 21 Slavičín

577 132 602

E-mail: joga@jogaluhacovice.cz

Slavnostní otevření nejmodernější kompostárny v ČR

28.11.2011 13:50
    Ve středu 16. listopadu 2011 byla ve Slavičíně slavnostně otevřena nejmodernější kompostárna v ČR, kterou vybudovala firma JOGA LUHAČOVICE.

Ve středu 16. listopadu 2011 byla ve Slavičíně slavnostně otevřena nejmodernější kompostárna v ČR , kterou vybudovala firma JOGA LUHAČOVICE.
Regionální kompostárna Slavičín se nachází v areálu skládky Slavičín Radašovy, cca 1,5 km za intravilánem města Slavičín, což je dostatečná vzdálenost z hlediska možných hlukových a pachových emisí z provozu kompostárny. Cena kompostárny je celkem 60 300 000 Kč a byla vybudována i z dotací SFŽP.     Regionální kompostárna Slavičín je vybavena nejmodernější technologií BDB (biologicky dosoušená biomasa), automatickým systémem měření teplot, regulace, kontrolního systému, vzduchotechniky a splňuje stávající Nařízení ES 1774/2002. Největším přínosem technologie BDB je vyloučení nebo selhání lidského faktoru, protože celý systém hygienizace a fermentace při výrobě biomasy nebo kompostu je řízen řídicí jednotkou v operačním systému v PC, který pomocí 24hodinového měření teplot, vlhkosti automaticky hlídá a kontroluje proces hygienizace v hygienizačním boxu a zrání BRO v aerobních krechtech, takže nemůže dojít například lidskou chybou nebo omylem k předčasnému ukončení hygienizace nebo předčasnému ukončení fermentace v krechtech. Všechny údaje z automatických sond se ukládají v softwaru v operačním systému v PC a jsou kdykoliv k dispozici pro obsluhu kompostárny a samozřejmě pro kontrolní orgány.
    Občané a firmy mohou dovézt na kompostárnu do Slavičína:

    Trávu, listí, pořezané větve, stromy, staré dřevo, stoly, skříně, starý nábytek, kůru a další biologický odpad. Cena za převzetí je 0,50 Kč/1 kg.
 

    Její modernost spočívá těchto parametrech:

    1) veškerý BRO je zpracováván v krytých halách, takže v prostoru kompostárny není volně uložený jakýkoliv biologický odpad.


    2) celý proces kompostování, celou technologii řídí speciální software, takže je vyloučeno selhání lidského faktoru. To znamená, že hygienizace, fermentace a i ukončení komponovacího procesu hlídá kontrolní software, který až po splnění parametrů hygienizace ( 70 °C po dobu 1 hod.) a kompostování (teplota klesne pod 40 °C) dá pokyn k dalšímu použití. Celý proces je ukládán do paměti řídícího softwaru v PC, takže lze tento technologický proces a jednotlivé úkony kompostování kontrolovat
 

    3) nová technologie BDB dokáže realizovat současně technologii pro kompostování i technologií pro výrobu biomasy
 

 

Parametry kompostárny: přes 24 000 tun BRO
 

Ing. Josef Gabryš, JOGA LUHAČOVICE, s. r. o.

 

 

 

Během prosince připravujeme také Den otevřených dveřích na kompostárně pro širokou veřejnost.