Vyhledávání


Kontakt

Regionální kompostárna Slavičín
Provozovatel:
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Komenského 905
areál skládky SKO Radašovy
763 21 Slavičín

577 132 602

E-mail: joga@jogaluhacovice.cz

O kompostárně

„Kompostárna je skutečně nejmodernější ze dvou důvodů. Za prvé je celkově krytá to znamená, že veškerý odpad, který se tady přiveze za rok, maximálně 24 tisíc tun, bude převezen do hal. Mimo kryté haly nebude ani kilogram. Tím odpadá problém s případným zápachem nebo hlukem. Druhým podstatným faktorem je to, že celý proces neřídí člověk, ale procesor. Člověk je přece jen omylný. V kompostu může být spousta nežádoucích látek, proto musíme vyloučit lidskou chybu. Proces fermentace, hygienizace a zrání řídí moderní počítač. Údaje se ukládají do paměti pro kontrolní orgány. Pokud se na počítači neobjeví, že je kompost hotový nelze otevřít hygienizační box,"                          

   ing. Josef Gabryš, ředitel JOGA Luhačovice, s.r.o.

 

 Regionální kompostárna Slavičín je vybavena nejmodernější technologií BDB (biologicky dosoušená biomasa), automatickým systémem měření teplot, regulace, kontrolního systému,vzduchotechniky  a splňuje stávající Nařízení ES 1774/2002. Největším přínosem technologie BDB je vyloučení nebo selhání lidského fakturu, protože celý systém hygienizace a fermentace při výrobě biomasy nebo kompostu je řízen řídící jednotkou v operačním systému v PC, který pomocí 24 hodinového měření teplot, vlhkosti automaticky hlídá a kontroluje proces hygienizace v hygienizačním boxu a zrání BRO v aerobních krechtech, takže nemůže dojít např. lidskou chybou nebo omylem k předčasnému ukončení hygienizace nebo předčasnému ukončení fermentace v krechtech. Všechny údaje z automatických sond se ukládají v softwaru v operačním systému v PC a
jsou kdykoliv k dispozici pro obsluhu kompostárny a samozřejmě pro kontrolní orgány.

 

Propočet surovinové skladby pro první rok (zkušební provoz intezifikovaného zařízení):

 

O Projektu

 

Priorita: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Opatření:

Zkvalitnění nakládaní s odpady

 

 

Financování:
Rozpočet celkem: 68 153 010
z toho Příspěvek EU: 28 569 269
  Soukromé prostředky: 22 407 270
  Národní veřejné prostředky celkem: 5 041 636
  z toho Národní veřejné prostředky: 0  
    Finanční prostředky ze státních fondů: 5 041 636
    Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
    Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
    Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
    Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0