Vyhledávání


Kontakt

Regionální kompostárna Slavičín
Provozovatel:
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Komenského 905
areál skládky SKO Radašovy
763 21 Slavičín

577 132 602

E-mail: joga@jogaluhacovice.cz

Technologie BDB

 

Regionální kompostárna Slavičín se nachází v areálu skládky Slavičín  Radašovy  cca 1,5 km za intravilánem města Slavičín, což je dostatečná vzdálenost z hlediska možných hlukových a pachových emisí z provozu kompostárny. Rozmístění jednotlivých objektů technologie je zakresleno v situaci kompostárny.

Technologie kompostárny je rozdělena do následujících provozních souborů:

SO 01  Výrobní hala
SO 02   Biofiltr
SO 04  Sklad vyrobeného kompostu s hygienizačním boxem
SO 05  Přístřešek pro techniku
SO 06  Sklad vstupních komponentů